0591 -624 832 Online aanmelden

Betalingsvoorwaarden

Behandelingen die vergoed worden door de zorgverzekeraar worden rechtstreeks bij de desbetreffende zorgverzekeraar gedeclareerd.

Wanneer blijkt dat de zorgverzekeraar de ingediende behandelingen niet vergoed doordat uw aanvullend pakket niet toereikend is, dan ontvangt u van ons alsnog de nota.

Heeft u geen aanvullende verzekering, dan dient u zelf de kosten voor de behandeling te vergoeden. Deze kosten dient u na afloop van de behandeling te voldoen, bij voorkeur per pin.

Een afspraak wordt als afgezegd beschouwd, als u dat minimaal 24 uur van tevoren doet. Niet nagekomen of niet op tijd afgezegde afspraken worden in rekening gebracht, bij uzelf en niet bij de verzekeraar.

Indien u verzuimt de nota te betalen is Lampe Therapie gerechtigd dit uit handen te geven aan het incassobureau. Alle kosten die gemoeid zijn met het incassoproces zijn voor de rekening van de patiënt.