0591 -624 832 Online aanmelden

Vergoedingen

Lampe Therapie heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Afhankelijk van uw polis zullen de behandelingen vergoed worden.

Fysiotherapie deels in de basisverzekering
Fysiotherapie wordt vanuit de basisverzekering in de volgende gevallen vergoed:

Voor jongeren tot 18 jaar worden de eerste 9 behandelingen vergoed. Hebben deze niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar nog eens maximaal 9 behandelingen. 
Jongeren met een aandoening die op de lijst met 'chronische aandoeningen' staat, krijgen alle behandelingen vergoed.
Bent u ouder dan 18 jaar, dan komt u alleen in aanmerking voor een vergoeding uit de basisverzekering als u een aandoening heeft die op de lijst 'chronische aandoeningen' staat. U betaalt dan de eerste 20 behandelingen zelf of krijgt deze (deels) vergoed uit uw aanvullende verzekering.
 
Eigen risico
In de aanvullende verzekering geldt géén eigen risico voor fysiotherapie. Het eigen risico geldt alleen voor de basisverzekering. Bijna alle zorg uit de basisverzekering wordt eerst verrekend met het eigen risico. Dit kan voor fysiotherapie zijn, maar ook voor andere zorg. Heeft u eenmaal uw totale eigen risico betaald, dan worden verdere nota's door de zorgverzekeraar vergoed. Voor jongeren onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. Let op: het eigen risico betaalt u elk jaar.

Welkom zonder verwijzing
U kunt zonder verwijsbrief van de huisarts een afspraak maken bij ons. Wees ook in 2019 goed verzekerd van goede zorg: bekijk daarom uw polisvoorwaarden. Voor vragen over het aantal behandelingen waar u recht op heeft of over vergoedingen verwijzen wij u naar uw eigen zorgverzekeraar.