0591 -624 832 Online aanmelden

Geopereerd? En nu revalideren?!

Wanneer u geopereerd bent, denk hierbij aan het plaatsen van een nieuwe voorste kruisband, een schoonmaakactie in het enkelgewricht, maar ook zeker bij oncologische ingrepen en operaties waarbij de conditie aanzienlijk is verslechterd, krijgt u vaak het advies om te revalideren. De fysiotherapeut is hier de specialist voor. Veelal zal de verwijzend arts u hiervan op de hoogte brengen, maar wanneer dit niet het geval is en u meer aan uw eigen herstel wilt doen, raadpleeg dan de fysiotherapeut eens voor de mogelijkheden.Lijst Borst 

Bij een postoperatieve indicatie (ofwel na de ingreep) krijgt u vaak meer en langer de tijd om te revalideren en aan uw herstel te werken. Deze tijd is per ingreep bepaald en heeft een individuele looptijd. M.a.w. op een bepaalde datum stopt de indicatie en kunt u geen aanspraak meer maken op de mogelijkheden. Deze indicaties zijn landelijk vastgelegd en te raadplegen op de ‘lijst Borst’. Over het algemeen worden deze indicaties in Nederland gehanteerd, echter kan er per verzekeraar soms verschil zitten wat betreft vergoedingen binnen een dergelijke indicatie. Bij vragen en/of onduidelijkheden hierover kunt u altijd uw eigen zorgverzekeraar raadplegen. 

Om in aanmerking te komen voor een chronische indicatie heeft u van de behandelend specialist een machtiging voor fysiotherapie nodig, welke volledig is ingevuld en ondertekend. Alleen dan kunt u een chronische indicatie krijgen. Let wel dat in dit geval chronisch onderstreept wordt door enkel indicaties op de ‘lijst Borst’, overige klachten kunnen geen aanspraak maken op deze mogelijkheden.

Chronische indicatie 

Indien een chronische indicatie wordt afgegeven zullen de eerste 20 behandeling vanuit de aanvullende verzekering worden voldaan. Dit gebeurt op een indicatiecode (IC8). Indien het aanvullende verzekeringspakket niet toereikend is om de eerste 20 te voldoen, zal het restant voor eigen rekening komen tot de 21ste behandeling.

Na de eerste 20 behandelingen krijgt u een andere indicatiecode (IC1) en zullen de overige behandelingen, gekoppeld aan de indicatie looptijd, uit de basisverzekering worden vergoed. Let wel op dat hierover ieder jaar het eigen risico in rekening wordt gebracht en u dit wellicht nog moet voldoen. Kinderen tot 18 jaar zullen direct onder de IC1 vallen, waardoor er direct een vergoeding vanuit de basisverzekering van toepassing is.

Voorbeeld

U heeft een operatie ondergaan waarbij u een chronische indicatie voor 1 jaar krijgt. U bent aanvullend verzekerd voor 9 behandelingen fysiotherapie. Uw kalenderjaar eigen risico wordt in rekening gebracht (in de meeste gevallen is uw eigen risico al opgegaan aan ziekenhuiskosten, artsbezoeken en/of medicatie). Vervolgens gaat het eigen risico fysiotherapie in: de eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening, vanaf de 21e behandeling krijgt u fysiotherapie vergoed uit het basispakket voor de rest van het jaar. U bent bijvoorbeeld aanvullend verzekerd voor 9 behandelingen, dus u moet 20-9=11 behandelingen zelf betalen. Hoe hoger het aantal behandelingen in uw aanvullende pakket, des te minder behandelingen u zelf moet betalen. Let op! Elk jaar gaat in januari het kalenderjaar eigen risico weer in. Als u nog gebruik maakt van fysiotherapie uit de basisverzekering, dan wordt uw eigen risico opnieuw in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Bent u bijvoorbeeld in mei 2020 geopereerd en loopt uw indicatie tot mei 2021? In januari 2021 zult u opnieuw uw eigen risico moeten betalen. De fysiotherapiebehandelingen blijven gewoon uit uw basispakket vergoed.

Wanneer kunt u beginnen met revalideren?
 
Praktisch gezien direct na de ingreep. Als eerste zal de fysiotherapeut een gesprek starten om de postoperatieve balans op te maken, eventueel aangevuld met enkele testen en metingen afhankelijk van de indicatie. Tevens kan de fysiotherapeut u voorzien van praktische informatie over de ingreep, de prognose, mogelijke behandelingen en andere relevante vragen beantwoorden. Daarna kunt u uw doelen aangeven en afhankelijk daarvan zal er een behandelplan worden opgesteld, waarmee gestart kan worden.

Behandeling kan bestaan uit het herwinnen van mobiliteit, stabiliteit, spierkracht, maar ook zeker functioneel bewegen in het alledaags handelen. Daarnaast zijn er tal van mogelijkheden om dit doel te bereiken. Bij een lage belastbaarheid kunnen we gebruik maken van een zwembad (zodoende traint u maar met 30% van uw lichaamsgewicht), maar ook zaal- en veldtrainingen behoren tot de mogelijkheden, naast de behandelingen in de behandelkamer.
 
Uiteraard kunnen we u ook helpen bij lichamelijke problemen welke niet het gevolg zijn van een specialistische ingreep. De fysiotherapeut staat bekend als de bewegingsspecialist!