0591 -624 832 Online aanmelden

Corona update mei 2020

Beste patiënt van Lampe Therapie, 
 

De aangepaste regels in verband met het coronavirus zijn nog steeds van kracht. Wel zien we om ons heen dat bepaalde beroepsgroepen langzaam hun werkzaamheden weer mogen opstarten, passend binnen de 1,5-meter richtlijnen. Dit geldt ook voor fysiotherapie. In dit nieuwsbericht informeren we u graag over de huidige maatregelen die wij als praktijk treffen en hoe wij onze fysiotherapeutische zorg weer stapsgewijs gaan opstarten. 
 
Onze belangrijkste uitgangspunten hierin zijn:

 • een veilige omgeving creëren voor zowel medewerker als patiënt
 • we hanteren te allen tijde de regels/adviezen van het RIVM, Ministerie van VWS en KNGF
 • op dit moment focussen we ons op noodzakelijke zorg (toelichting hieronder)
 • onze praktijkinrichting is aangepast aan de 1,5-meter richtlijn

We kunnen helaas nog niet alle patiënten zien, hoe graag we dit ook zouden willen. Het is belangrijk dat we rustig weer opbouwen, zodat we alle richtlijnen goed kunnen blijven hanteren. 

Welke patiënten behandelen we wel? 

 • patiënten met acute klachten (te beoordelen door therapeut, zie onze werkwijze)
 • patiënten die in de oefenzaal trainen
 • patiënten die recentelijk geopereerd zijn en fysiotherapie nodig hebben.

We behandelen geen patiënten:

 • met corona-ziekteverschijnselen
 • die in de afgelopen 2 weken contact hebben gehad met een coronapatiënt
 • met een gezinslid met ziekteverschijnselen
 • waarbij in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld (of wanneer corona is vastgesteld bij een huisgenoot/gezinslid).

Wat is onze werkwijze op dit moment?

Indien u een afspraak wilt maken, kunt u dit nog steeds doen via onze balie (telefonisch of per mail). Wij zijn bereikbaar van 8.30-17.00 uur, zoals u van ons gewend bent. Er wordt dan een kort telefonisch overleg gepland met een fysiotherapeut. De therapeut maakt een inschatting of u op de praktijk gezien moet worden of dat u bijvoorbeeld in aanmerking komt voor e-zorg. Ook bestaat de mogelijkheid dat we uw afspraak toch moeten uitstellen tot na 19 mei. 
 
Onze praktijk is momenteel aangepast aan de 1,5-meter richtlijn. Dat betekent onder andere dat we de stoelen in de wachtruimte voldoende uit elkaar geplaatst hebben. Als u de praktijk binnenkomt verzoeken we u uw handen direct te desinfecteren. We hanteren looproutes, deze zijn met pijlen aangeduid. Onze koffieautomaat is in deze periode buiten gebruik. Tevens zijn de toiletruimtes tijdelijk afgesloten, houd hier dus rekening mee wanneer u van huis vertrekt (we maken uitzonderingen indien noodzakelijk). Wanneer uw therapeut u in de behandelkamer ziet en daardoor niet 1,5 meter afstand kan houden, dan wordt er gebruik gemaakt van beschermingsmiddelen. Uw therapeut draagt dan een mondkapje, een bril en handschoenen. 

Kom zo veel mogelijk alleen. Gelieve niet te vroeg komen. Wenselijk is dat u maximaal 5 minuten voor uw afspraak de praktijk binnentreedt. Neem een eigen handdoek mee voor op de behandelbank. 

We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er zaken veranderen in onze werkwijze, of wanneer we weer kunnen opschalen in behandelingen, dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Heeft u nog vragen, bijvoorbeeld over de mogelijkheden van e-zorg? Neemt u dan gerust contact op met ons. 
 

Met vriendelijke groet,

Team Lampe

Bericht geplaatst op: 2020-05-01 16:21:24