0591 -624 832 Online aanmelden

Binnen Lampe Therapie streven we naar optimale zorg.

Binnen Lampe Therapie streven we naar optimale zorg. Optimale zorg is in onze visie dat we trachten elk aspect van de klacht in kaart te brengen en op basis hiervan in samenspraak met u het behandelplan opstellen om uw doelen te bereiken. We zijn een innovatieve praktijk die zich interesseert voor de ‘nieuwe’ inzichten in ons vakgebied.

Laten we voorop stellen dat het in kaart brengen van het probleem nog altijd gebeurd aan de hand van methodisch handelen en klinisch redeneren. Deze term is het fundament van goede zorg.  We starten altijd  met de screening, intake en onderzoek om zo een startpunt te bepalen van de eventuele behandeling.  Deze behandeling kan bestaan uit 1 op 1 behandelingen in de behandelkamer/oefenzaal of bij langere revalidatie in groepsverband waarbij u aan uw eigen herstel werkt met een individueel programma. Deze begeleiding is altijd onder supervisie van een fysiotherapeut.

Naast de bekende mobilisaties, manipulaties, oefentherapie, Mckenzie concept, Mulligan concept, Cyriax, overige therapievormen als dry needling, tape concepten, etc  zijn we al jaren actief met het gebruik van shockwave (ESWT), echografie en sinds kort ook Flywheel training.

Deze drieluik van ESWT, echografisch ondersteund, en flywheel training is erg effectief gebleken. In het kader van innovatie en optimale zorg worden er steeds meer onderzoeken gedaan naar deze behandelmethoden en kunnen we voorzichtig zeggen dat het zijn waarde heeft bewezen en het een prominente rol in de fysiotherapie heeft ingenomen.

 
Er zijn tal van indicaties te bedenken waarin we deze kunnen inzetten. Denk hierbij aan:

 • Schouderklachten (pees/spier) met en zonder kalkafzetting
 • Kniepees problemen
 • Achillespees problemen
 • Plantaire fasciitis/Hielspoor
 • Spierproblemen (verrekking)
 • Voet- en enkelklachten
 • Tenniselleboog/ pijnklachten van de elleboog
 • Shinsplints/ Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS)
 • Myofasciale klachten  (spier, pees, fascia klachten)
En in de toekomst wellicht ook voor:

 • Brandwonden
 • Spasticiteit
 • Lymfeoedeem
 • CPRS
 • Osteoporose

Voordat wij gebruik maken van deze mogelijkheden streven we altijd naar een optimaal functioneren van het betrokken gewricht. Het kan dus zijn dat deze behandelopties pas later in het behandeltraject toegepast worden, indien dan nog nodig.

Wanneer we hier gebruik van maken laten we ons sturen door de nieuwe inzichten in de wetenschap. We kijken dan met name naar welke variabelen in welke situatie het beste getest zijn en of deze van toepassing zijn op uw klacht.  Door deze evidence based approach hebben we uw klacht onderbouwd en gericht behandeld en kunnen we veelal een uitspraak doen over het te verwachten beloop.

Bericht geplaatst op: 2018-10-11 10:37:07