0591 -624 832 Online aanmelden

Fysiotherapie en vergoeding, hoe zit het?

De periode is aangebroken om kritisch naar uw zorgverzekering te kijken. Bijna ieder jaar veranderen er zaken binnen de zorgpakketten, dus het is verstandig om te kijken hoe u voor 2020 verzekerd bent. We kunnen vermelden dat Lampe Therapie ook voor het jaar 2020 een contract heeft afgesloten met alle zorgverzekeraars.

Hoe werkt het met fysiotherapie en vergoeding vanuit de zorgverzekeraar?
In principe wordt fysiotherapie vanuit het basispakket niet vergoed. U moet daarvoor een aanvullende verzekering afsluiten. U kiest dan voor het aantal behandelingen dat u vergoed wilt krijgen (dit kunnen bijv. 9 zijn, 12, oplopend tot 27 à 36 per jaar). Heeft u de behandelingen uit uw aanvullende pakket verbruikt, maar heeft u meer fysiotherapiebehandelingen nodig? Dan zijn deze voor eigen rekening.

Wordt u in 2020 geopereerd?
Krijgt u bijvoorbeeld een heup- of knieprothese, of staat er een voorstekruisbandoperatie op de planning? In het geval van een operatie kunt u een chronische indicatie krijgen, zodat u een jaar lang kunt revalideren (meestal is dit een jaar, in sommige gevallen bedraagt dit 6 maanden). Hoe dit werkt, kunt u hier lezen.

Voorbeeld:
U heeft een operatie ondergaan waarbij u een chronische indicatie voor 1 jaar krijgt. U bent aanvullend verzekerd voor 9 behandelingen fysiotherapie. Uw kalenderjaar eigen risico wordt in rekening gebracht (in de meeste gevallen is uw eigen risico al opgegaan aan ziekenhuiskosten, artsbezoeken en/of medicatie). Vervolgens gaat het eigen risico fysiotherapie in: de eerste 20 behandelingen zijn voor eigen rekening, vanaf de 21e behandelingen krijgt u fysiotherapie vergoed uit het basispakket voor de rest van het jaar. U bent bijvoorbeeld aanvullend verzekerd voor 9 behandelingen, dus u moet 20-9=11 behandelingen zelf betalen. Hoe hoger het aantal behandelingen in uw aanvullende pakket, des te minder behandelingen u zelf moet betalen. Let op! Elk jaar gaat in januari het kalenderjaar eigen risico weer in. Als u nog gebruik maakt van fysiotherapie uit de basisverzekering, dan wordt uw eigen risico opnieuw in rekening gebracht door uw zorgverzekeraar. Bent u bijvoorbeeld in mei 2019 geopereerd en loopt uw indicatie tot mei 2020? In januari 2020 zult u opnieuw uw eigen risico moeten betalen. De fysiotherapiebehandelingen blijven gewoon uit uw basispakket vergoed.

Lijst Borst
De lijst Borst biedt een overzicht van de aandoeningen die vanaf de eerste behandeling uit het basispakket vergoed worden. Hierbij kunt u denken aan bepaalde neurologische aandoeningen of aangeboren afwijkingen. Voor de lijst klikt u hier of neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.


Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem gerust contact met ons op, zodat wij u meer uitleg kunnen geven. Heeft u vragen specifiek over uw polisvoorwaarden of uw situatie? Neem dan contact op met uw eigen zorgverzekeraar.

Bericht geplaatst op: 2019-12-11 14:00:42