0591 -624 832 Online aanmelden

Acceptance & Commitment Therapy

Onze collega Manon heeft recentelijk de cursus Acceptance & Commitment Therapy (ACT) afgerond. Wat houdt deze therapie eigenlijk in?

Een Nederlandse vertaling kan zijn Acceptatie en Toewijdingtherapie. Het is geen losstaande behandeling, maar een gesprekstechniek die gebruikt zou kunnen worden binnen een behandeling of behandeltraject. Dit kan in de behandelkamer toegepast worden, maar ook in de oefenzaal. Door eerst ongemakken of vervelende ervaringen te accepteren, kun je daarna stilstaan bij wat je echt belangrijk vindt, om tot slot toegewijd te handelen; investeren in je waarden.

Met ACT kun je er op een speelse manier voor zorgen dat de mentale veerkracht van patiënten toeneemt. Door de manier van denken te veranderen, leren we patiënten op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die ze tegenkomen in het leven. Met ACT komen patiënten erachter wat ze echt belangrijk vinden in het leven en kunnen ze manieren zoeken om hierin te kunnen blijven investeren. Het doel van ACT is dus niet zozeer het reduceren van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruik gemaakt van metaforen en oefeningen; men ontwikkelt zo op een ervaringsgerichte manier de verschillende ACT-vaardigheden.

Bericht geplaatst op: 2020-02-25 12:55:00