0591 -624 832 Online aanmelden

Rolstoelrevalidatie

Voor wie?
De rolstoelgroep is speciaal bedoeld voor mensen die rolstoelafhankelijk zijn. Deze rolstoelafhankelijkheid kan het gevolg zijn van o.a.:
-       Dwarslaesie
-       Multiple Sclerose (MS)
-       Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)
-       Cerebrovasculair Accident (CVA)

 
Welke doelstelling?
Iedere patiënt kan een eigen reden hebben om deel te nemen aan de rolstoelgroep. We kunnen onder andere ondersteuning bieden bij:
-       het aanleren van transfers
-       krachttraining: bovenste extremiteit, rompstabiliteit
-       het verbeteren van de conditie
-       het creëren van bewustwording van de mogelijkheden met een rolstoel

 
Let op!
Onze oefenzaal bevindt zich in de kelder en daarom is het gebruik van de lift noodzakelijk. In verband met de breedte van de lift moet de rolstoel
 
Verzekering en voorwaarden
Per patiënt wordt door de fysiotherapeut beoordeeld of fysiotherapie/sporten onder begeleiding gedeclareerd kan worden bij de zorgverzekeraar. Hiervoor dient de patiënt een verwijzing mee te nemen van de specialist. Op de verwijzing moet aangegeven zijn wat de medische noodzaak is voor fysiotherapie. Mocht er geen medische noodzaak zijn, dan bestaat de mogelijkheid om te trainen op abonnement.
 

Waar en wanneer?
Iedere woensdag van 15.00-16.00 uur op onze locatie Ullevi 7 in Emmen.


Hoe meldt u zich aan?
Als u interesse heeft in de rolstoelrevalidatie, dan kunt u contact opnemen met onze balie. We plannen dan eerst een intake in bij Manon Roël. Samen gaat u uw doelstellingen bespreken en een plan opstellen. Naar aanleiding daarvan kunt u gaan deelnemen aan de trainingen.