0591 -624 832 Online aanmelden

Oefengroepen

Binnen de praktijk bestaat de mogelijkheid om onder deskundige begeleiding te starten met uw revalidatieproces. Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband. Uw behandelend therapeut stelt hiervoor een trainingsprogramma op.

Tijdens de eerste fase van het revalidatieproces zal uw behandelend therapeut één-op-één met u gaan trainen in onze oefenzaal. Vervolgens zult u in groepsverband gaan trainen.

Om het revalidatieproces goed en voorspoedig te laten verlopen is het van groot belang dat u aanwezig bent tijdens de trainingen. Dit bevordert de vooruitgang.

Niet nagekomen afspraken of niet op tijd afgezegde afspraken worden bij u in rekening gebracht. Deze worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Het volledige reglement voor trainen in een oefengroep vindt u op onze website onze 'De praktijk'.