0591 -624 832 Online aanmelden

Bekkenpijn rond zwangerschap

Als gevolg van hormonale veranderingen wordt het bekken minder stevig tijdens de zwangerschap. Hormonen zorgen er tijdens de zwangerschap voor dat alle banden in en rond de gewrichten wat losser en soepeler worden. Het bekken zich gaat voorbereiden op de zwangerschap en de bevalling. Deze versoepeling in de gewrichten kan de stabiliteit van het bekken beïnvloeden. Bij passieve langdurige houdingen kunnen de gewrichtsvlakken lichtjes in een ‘vreemde’ positie ten opzichte van elkaar verschuiven. Bij patiënten met bekkenpijn is het bekken uit balans geraakt, of het bekken 'zwikt' even bij een verkeerde beweging.

Deze kleine ‘ontsporingen’ van de gewrichtsoppervlakken kunnen optreden wanneer vrouwen langer in dezelfde houding blijven (bijv. 30 minuten liggen op de zij, 15 minuten zitten, 5 minuten in de rij staan). Dit veroorzaakt niet alleen bekkenpijn, maar mogelijk ook coördinatiemoeilijkheden.Symptomen

 • Pijn bij statische houdingen:
  • langer zitten, staan en/of liggen
 • Pijn bij veranderingen in houding:
  • in- en uit auto of bed stappen
  • bukken
  • traplopen
  • opstaan van stoel
  • lopen
  • fietsen
  • autorijden
  • huishoudelijke taken
  • verzorging van kind
Bekken-gerelateerde klachten kunnen zich op verschillende manieren uiten. Pijn kan het ene moment scherp zijn en dan weer branderig of zeurend aanvoelen. Pijn varieert vaak van plaats en intensiteit: pijn kan zich lokaliseren rond onderrug, stuitje, buik, liesregio, schaambeen en uitstralen richting zijkant of achterkant bovenbenen.

Bekkenklachten kunnen soms zo intens zijn dat bewegingsangst ontstaat: angst om van houding te veranderen. Dit is een natuurlijke reactie op pijn en wordt soms versterkt door wat anderen zeggen: “Pas op”, “houd rust” en “doe voorzichtig” zijn veelgehoord. De gevolgen hiervan zijn meer klachten en onzekerheid bij normale bewegingen zoals lopen en traplopen. Iemand kan hierdoor in een vicieuze cirkel terechtkomen.Oorzaken
De hormonale veranderingen tijdens de zwangerschap leiden tot lossere en soepelere banden rond het bekken. Dit hoeft echter niet per se tot bekkenklachten te leiden. Er kunnen bepaalde factoren zijn, die maken dat een bekkenklacht tot uiting komt:

 • Lage spierspanning rond het bekken
 • Zwakke houding
 • Een val of ongeval
 • Overbelasting van bepaalde spieren
 • Veranderingen in de SI-gewrichten (gewricht tussen bekken en staartbeen)

Behandelstrategie Cecile Röst
Binnen Lampe Therapie is de behandeling van bekkenpijn tijdens en na de zwangerschap gebaseerd op de methode van Cecile Röst. De behandeling bestaat uit veilige oefeningen en therapie om de stabiliteit en symmetrie in de gewrichten weer te waarborgen. Om het bekken goed te ondersteunen in het dagelijks leven, is het belangrijk om de juiste spieren aan te spreken en deze op de juiste momenten te leren aanspannen. Wanneer de gewrichtsbanden soepeler worden, zijn de spieren extra belangrijk om de gewrichten te ondersteunen. Hiermee worden ‘zwikmomenten’ zoveel mogelijk voorkomen.

Ook het verminderen van bewegingsangst krijgt aandacht tijdens de behandeling. Vertrouwen in het eigen lichaam is belangrijk. Daarnaast worden gespannen spieren ontspannen en geeft de therapeut oefeningen en adviezen mee voor thuis en ter voorbereiding op de bevalling.

Therapie kan ook ingezet worden bij bekkenpijn na de zwangerschap. 
Vergoeding
Therapie bij bekkenpijn valt onder fysiotherapie en wordt vergoed vanuit een aanvullende verzekering fysiotherapie. U heeft geen verwijzing van huisarts of specialist nodig om een afspraak te kunnen maken. Voor bekkenklachten die níet gelinkt zijn aan zwangerschap verwijzen wij u door naar een bekkenfysiotherapeut.


Binnen Lampe Therapie is Nancy Brinks-Lankhorst (BIG: 29067004604) gespecialiseerd in bekkenklachten.

Onze specialisten voor bekkenpijn rond zwangerschap:

Nancy Brinks-Lankhorst

Nancy Brinks-Lankhorst